regulamin drukarnii - Drukarnia - Szablony malarskie, maty gamingowe, maty na biurka, plakaty, naklejki, gadgety reklamowe

Przejdź do treści
    
REGULAMIN Waikiki Premium Club

Waikiki Premium Club to kontynuator dotychczasowego programu karty rabatowej
Organizatorem klubu (zwany również programem) jest: Waikiki - Tomasz Isalski z siedzibą w Bytomiu, Orzegowska 9 wraz z oddziałem w Piekarach Śląskich, Leśna 22. NIP 626 246 57 08.
Osobą nadzorująca program i administrator danych osobowych jest Tomasz Isalski – Właściciel.
Osoby uprawnione do obsługi programu i przetwarzaniem danych osobowych: Piotr Rogowski, Paulina Ścisławska, Mateusz Zatwarnicki, Tomasz Isalski.

Uzyskanie członkostwa:
1. Aby uzyskać bezpłatny dostęp i korzystać z programu, należy wyrazić zgodę na bezterminowe otrzymywanie ofert handlowych i informacji dodatkowych od organizatora na podany nr telefonu komórkowego i/lub adres e-mail.
2. Zgoda składana jest osobiście poprzez formularz dostępny na stronach administrowanych przez organizatora akcji Waikiki.pl, Multi-Drukarnia.pl, Wydrukowani.pl oraz innych stronach i serwisach zewnętrznych (w tym serwisu Sendfox.com oram mailerlite.com ), które umożliwiają edycję i wysyłkę formularzy kontaktowych oraz spełniają wymogi zgodne z GIODO i RODO.

Korzyści klienta
1. Stałe rabaty na produkty i usługi dostępne w sklepie internetowym i stacjonarnym.
2. Czasowe promocje dostepne w sklepie stacjonarnym i internetowym
3. Przywileje w zakresie obsługi i opcji dodatkowych
4. Informacje o promocjach i prezentach niedostepnych dla klientów niezarejestrowanych w klubie.

W ramach przesyłanych informacji klient otrzymuje:
1. Specjalny kod rabatowy uprawniający do stałego rabatu na wszelkie produkty
2. Bezpłatną wiedzę (poradniki, podpowiedzi i artykuły branżowe).
3. Informacje o aktualnych promocjach, gratisach i informacjach z życia Drukarni Waikiki.pl.
4. Gratisowe lub mocno zrabatowane do 95% projekty i pełnowartościowe produkty.
5. Okresowe prezenty.

Obowiązki klienta:
1. By otrzymać i zachować korzyści płynące z Karty Rabatowej, należy spełnić następujące warunki:
a. Wypełnić formularz zgody na otrzymywanie informacji od waikiki.pl za pośrednictwem wiadomości SMS i/lub e-mail.
b. W przypadku zmiany nr telefonu lub adresu e-mail, niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Waikiki.pl, celem aktualizacji danych.
c. Podczas korzystania z karty rabatowej, może zostać przeprowadzona kontrola poprawności podanego numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku niezgodności z danymi zadeklarowanymi rabaty są blokowane do momentu ponownego udostępnienia poprawnych danych.

Ochrona danych osobowych.
Rezygnacja i blokada członkostwa w klubie
1. W dowolnym momencie klient może zrezygnować z otrzymywania informacji sms i/lub e-mail przesyłając zwrotnego SMSa lub e-mail o treści „Nie”. Jest to równoznaczne z rezygnacją z przyznanych korzyści. Dane klienta są usuwane z systemu.
2. Na żądanie klient ma pełny wgląd w całość zgromadzonych informacji na jego temat. Ma prawo wprowadzania dowolnych zmian, usunięcia danych. Ma prawo do zapomnienia.
3. Dane klientów w wersji elektronicznej przechowywane są formie zaszyfrowanej kluczem AES 256. Wersja papierowa jest przechowywana w sejfie, do którego dostęp ma wyłącznie uprawniony Administrator Danych Osobowych.
4. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni pracownicy.
5. Dane nie są udostępniane innym podmiotom i służą wyłącznie do komunikacji zgodnej z założeniami Waikiki Premium Club.

Dodatkowe informacje:
1. Program Waikiki Premium Club może zostać zakończony w dowolnym momencie bez podania przyczyny i bez informowania zainteresowanych stron
2. Brak odpowiedzi z strony klienta na zapytanie o aktualność numeru telefonu lub e-maila skutkuje anulowaniem rabatów do czasu, gdy zostaną przekazane poprawne dane.
3. Członkowstwo w klubie jest przywiązane do konkretnej osoby lub firmy i nie można przekazywać dostepu osobom trzecim.
4. Rabaty nie łączą się i nie sumują z innymi przyznanymi w innych akcjach promocyjnych i indywidualnych negocjacjach.
5. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności finansowej i prawnej z tytułu niemożności realizacji postanowień umowy i braku obiecanych profitów.
6. Regulamin obowiązuje od 1 luty 2019r do odwołania lub zmiany treści.
7. Aktualny regulamin dostępny jest zawsze na stronie waikiki.pl

Wróć do spisu treści