regulamin drukarnii - Drukarnia Bytom - internetowa i stacjonarna

Przejdź do treści
    
REGULAMIN Waikiki Premium Club

Waikiki Premium Club to kontynuator dotychczasowego programu karty rabatowej
Organizatorem klubu (zwany również programem) jest: Waikiki - Tomasz Isalski z siedzibą w Bytomiu, Orzegowska 9 wraz z oddziałem w Piekarach Śląskich, Leśna 22. NIP 626 246 57 08.
Osobą nadzorująca program i administrator danych osobowych jest Tomasz Isalski – Właściciel.
Osoby uprawnione do obsługi programu i przetwarzaniem danych osobowych: Piotr Rogowski, Paulina Ścisławska, Mateusz Zatwarnicki, Tomasz Isalski.

Uzyskanie członkostwa:
1. Aby uzyskać bezpłatny dostęp i korzystać z programu, należy wyrazić zgodę na bezterminowe otrzymywanie ofert handlowych i informacji dodatkowych od organizatora na podany nr telefonu komórkowego i/lub adres e-mail.
2. Zgoda składana jest osobiście poprzez formularz dostępny na stronach administrowanych przez organizatora akcji Waikiki.pl, Multi-Drukarnia.pl, Wydrukowani.pl oraz innych stronach i serwisach zewnętrznych (w tym serwisu Sendfox.com oram mailerlite.com ), które umożliwiają edycję i wysyłkę formularzy kontaktowych oraz spełniają wymogi zgodne z GIODO i RODO.

Korzyści klienta
1. Stałe rabaty na produkty i usługi dostępne w sklepie internetowym i stacjonarnym.
2. Czasowe promocje dostepne w sklepie stacjonarnym i internetowym
3. Przywileje w zakresie obsługi i opcji dodatkowych
4. Informacje o promocjach i prezentach niedostepnych dla klientów niezarejestrowanych w klubie.

W ramach przesyłanych informacji klient otrzymuje:
1. Specjalny kod rabatowy uprawniający do stałego rabatu na wszelkie produkty
2. Bezpłatną wiedzę (poradniki, podpowiedzi i artykuły branżowe).
3. Informacje o aktualnych promocjach, gratisach i informacjach z życia Drukarni Waikiki.pl.
4. Gratisowe lub mocno zrabatowane do 95% projekty i pełnowartościowe produkty.
5. Okresowe prezenty.

Obowiązki klienta:
1. By otrzymać i zachować korzyści płynące z Karty Rabatowej, należy spełnić następujące warunki:
a. Wypełnić formularz zgody na otrzymywanie informacji od waikiki.pl za pośrednictwem wiadomości SMS i/lub e-mail.
b. W przypadku zmiany nr telefonu lub adresu e-mail, niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Waikiki.pl, celem aktualizacji danych.
c. Podczas korzystania z karty rabatowej, może zostać przeprowadzona kontrola poprawności podanego numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku niezgodności z danymi zadeklarowanymi rabaty są blokowane do momentu ponownego udostępnienia poprawnych danych.

Ochrona danych osobowych.
Rezygnacja i blokada członkostwa w klubie
1. W dowolnym momencie klient może zrezygnować z otrzymywania informacji sms i/lub e-mail przesyłając zwrotnego SMSa lub e-mail o treści „Nie”. Jest to równoznaczne z rezygnacją z przyznanych korzyści. Dane klienta są usuwane z systemu.
2. Na żądanie klient ma pełny wgląd w całość zgromadzonych informacji na jego temat. Ma prawo wprowadzania dowolnych zmian, usunięcia danych. Ma prawo do zapomnienia.
3. Dane klientów w wersji elektronicznej przechowywane są formie zaszyfrowanej kluczem AES 256. Wersja papierowa jest przechowywana w sejfie, do którego dostęp ma wyłącznie uprawniony Administrator Danych Osobowych.
4. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni pracownicy.
5. Dane nie są udostępniane innym podmiotom i służą wyłącznie do komunikacji zgodnej z założeniami Waikiki Premium Club.

Dodatkowe informacje:
1. Program Waikiki Premium Club może zostać zakończony w dowolnym momencie bez podania przyczyny i bez informowania zainteresowanych stron
2. Brak odpowiedzi z strony klienta na zapytanie o aktualność numeru telefonu lub e-maila skutkuje anulowaniem rabatów do czasu, gdy zostaną przekazane poprawne dane.
3. Członkowstwo w klubie jest przywiązane do konkretnej osoby lub firmy i nie można przekazywać dostepu osobom trzecim.
4. Rabaty nie łączą się i nie sumują z innymi przyznanymi w innych akcjach promocyjnych i indywidualnych negocjacjach.
5. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności finansowej i prawnej z tytułu niemożności realizacji postanowień umowy i braku obiecanych profitów.
6. Regulamin obowiązuje od 1 luty 2019r do odwołania lub zmiany treści.
7. Aktualny regulamin dostępny jest zawsze na stronie waikiki.pl

Wróć do spisu treści