Formularz zgłoszenia do programu karty rabatowej - Multi-Drukarnia Waikiki.pl Drukarnia internetowa

koszyk
Przejdź do treści

REGULAMIN SYSTEMU RABATOWEGO WAIKIKI.PL
(następca karty rabatowej)

I. Uprawnienia klienta
1. Klient otrzymuje stały rabat -50% od ceny standardowej, aktualnie obowiązującej na następujące produkty:
- Ksero kolorowe do formatu A3 (na pap. 80g białym)
- Ksero czarno białe do formatu A3 (na pap. 80g białym)
- Wydruk kolorowy na drukarkach laserowych formatu A3 (na pap. 80g białym)
- Wydruk czarno biały na drukarkach laserowych formatu A3 (na pap. 80g białym)
- Kopiowanie kaset VHS na DVD
2. Dodatkowo posiadacz karty ma prawo do korzystania z specjalnych akcji rabatowych przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych klientów.
3. W każdym momencie klient możne zrezygnować z otrzymywania informacji sms, przesyłając zwrotnego SMSa o treści "Nie", na numer: 531 033 180. Jest to równoznaczne z rezygnacją z przyznanych rabatów i przywilejów.
4. Klient uiszcza pełną wartość zamówienia a rabat otrzymuje w formie bonu zakupowego. Bon zakupowy można wykorzystać przy następnych zamówieniach używając go zamiast gotówki. (obowiązuje od 1 sierpnia 2016)


II. Warunki korzystania z przywilejów
1. By korzystać z stałego rabatu należy spełnić następujące warunki:
a. Zrealizować i opłacić conajmniej jedną transakcję
b. Wypełnić „Ankietę zadowolenia klienta”
c. Wypełnić druk zgody na otrzymywanie informacji elektronicznych od waikiki.pl za pośrednictwem wiadomości SMS.
d. W przypadku zmiany nr telefonu, niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Waikiki.pl, celem aktualizacji danych.
e. Podczas zamówienia NALEŻY podać aktualnie obowiązujące HASŁO i swój nr telefonu.


III. Ograniczenia
1. System obsługujący nie pozwala pracownikowi udzielić rabatu bez podania indywidualnego hasła i numeru telefonu klienta.
1. Hasło jest automatycznie przesyłane wraz z aktualną promocją za pośrednictwem SMS i obowiązuje do następnej promocji.
2. Hasło jest ściśle związane z nr. telefonu klienta. Podanie błędnego hasła lub nr. telefonu uniemożliwi skorzystanie z rabatu.
3. W przypadku nieposiadania aktualnego hasła, zostanie ono wygenerowane ponownie. W przeciągu 24h system prześle je na podany numer telefonu. Do tego czasu system obsługujący nie pozwala na udzielenie rabatu.
5. Rabaty nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i przyznanymi indywidualnie upustami cenowymi.

IV. Informacje uzupełniające
1. Akcja Rabatowa może zostać zakończona w dowolnym momencie bez podania przyczyny, co nie może rodzić jakichkolwiek roszczeń finansowych i prawnych dla żadnej strony.
2. Rabat przywiązany jest do konkretnego numeru telefonu (czytaj: do właściciela telefonu) i losowo wygenerowanego hasła (z puli 100 haseł)
3. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z otrzymywaniem SMSów od Waikiki.pl
4. Wszelkie dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym miejscu i nie są udostępniane osobom nieuprawnionym. Klient ma Prawo do wglądu w swoje dane, poprawianie ich i nakazanie zaprzestania ich przetrwarzania.
5. System rabatowy nie dotyczy zamówień złożonych w naszej drukarni internetowej, ponieważ ta oferuje osobny system rabatowy

Wróć do spisu treści