Formularz zgłoszenia do programu karty rabatowej - Multi-Drukarnia Waikiki.pl Drukarnia internetowa

ikona koszyka zakupów
ikona do komunikacji przez wchatapp
koszyk
Przejdź do treści

REGULAMIN SYSTEMU RABATOWEGO WAIKIKI.PL
(następca karty rabatowej)

I. Uprawnienia klienta
1. Klient otrzymuje stały rabat -50% od ceny standardowej, aktualnie obowiązującej na następujące produkty:
- Ksero kolorowe do formatu A3 (na pap. 80g białym)
- Ksero czarno białe do formatu A3 (na pap. 80g białym)
- Wydruk kolorowy na drukarkach laserowych formatu A3 (na pap. 80g białym)
- Wydruk czarno biały na drukarkach laserowych formatu A3 (na pap. 80g białym)
- Kopiowanie kaset VHS na DVD
2. Dodatkowo posiadacz karty ma prawo do korzystania z specjalnych akcji rabatowych przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych klientów.
3. W każdym momencie klient możne zrezygnować z otrzymywania informacji sms, przesyłając zwrotnego SMSa o treści "Nie", na numer: 531 033 180. Jest to równoznaczne z rezygnacją z przyznanych rabatów i przywilejów.
4. Klient uiszcza pełną wartość zamówienia a rabat otrzymuje w formie bonu zakupowego. Bon zakupowy można wykorzystać przy następnych zamówieniach używając go zamiast gotówki. (obowiązuje od 1 sierpnia 2016)


II. Warunki korzystania z przywilejów
1. By korzystać z stałego rabatu należy spełnić następujące warunki:
a. Zrealizować i opłacić conajmniej jedną transakcję
b. Wypełnić „Ankietę zadowolenia klienta”
c. Wypełnić druk zgody na otrzymywanie informacji elektronicznych od waikiki.pl za pośrednictwem wiadomości SMS.
d. W przypadku zmiany nr telefonu, niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Waikiki.pl, celem aktualizacji danych.
e. Podczas zamówienia NALEŻY podać aktualnie obowiązujące HASŁO i swój nr telefonu.


III. Ograniczenia
1. System obsługujący nie pozwala pracownikowi udzielić rabatu bez podania indywidualnego hasła i numeru telefonu klienta.
1. Hasło jest automatycznie przesyłane wraz z aktualną promocją za pośrednictwem SMS i obowiązuje do następnej promocji.
2. Hasło jest ściśle związane z nr. telefonu klienta. Podanie błędnego hasła lub nr. telefonu uniemożliwi skorzystanie z rabatu.
3. W przypadku nieposiadania aktualnego hasła, zostanie ono wygenerowane ponownie. W przeciągu 24h system prześle je na podany numer telefonu. Do tego czasu system obsługujący nie pozwala na udzielenie rabatu.
5. Rabaty nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i przyznanymi indywidualnie upustami cenowymi.

IV. Informacje uzupełniające
1. Akcja Rabatowa może zostać zakończona w dowolnym momencie bez podania przyczyny, co nie może rodzić jakichkolwiek roszczeń finansowych i prawnych dla żadnej strony.
2. Rabat przywiązany jest do konkretnego numeru telefonu (czytaj: do właściciela telefonu) i losowo wygenerowanego hasła (z puli 100 haseł)
3. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z otrzymywaniem SMSów od Waikiki.pl
4. Wszelkie dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym miejscu i nie są udostępniane osobom nieuprawnionym. Klient ma Prawo do wglądu w swoje dane, poprawianie ich i nakazanie zaprzestania ich przetrwarzania.
5. System rabatowy nie dotyczy zamówień złożonych w naszej drukarni internetowej, ponieważ ta oferuje osobny system rabatowy

Wróć do spisu treści