Przygotowanie projektu - Drukarnia - Szablony malarskie, maty gamingowe, maty na biurka, plakaty, naklejki, gadgety reklamowe

Przejdź do treści


Zdajemy sobie sprawę, że niewielu klientów drukarni to profesjonalni graficy.
Wiemy też, że tylko ułamek z nich miało kontakt z produkcją poligraficzną.


Dlatego w pierwszej kolejności proponujemy wyręczenie w przygotowaniu składu graficznego


Skład graficzny DTP rozumiemy jako:  
Zestaw czynności od zebrania informacji, poprzez opracowanie koncepcji,
przygotowanie wizualizacji aż do finalnego przygotowania plików produkcyjnych
dopasowanych do konkretnych technologii i urządzeń poligraficznych.  

Najczęściej spotykane błędy
podczas samodzielnego projektowania
Zbyt blisko krawędzi
W projekcie znajdują się elementy, które nachodzą na linię cięcia.
Wszystkie istotne elementy projektu muszą być odsunięte w bezpieczny margines, czyli o 3mm od linii cięcia.
Odsuń wszystkie teksty, logo lub zdjęcia. W przypadku zastosowania ramek sugerujemy odsunięcie ich od brzegu o 5 mm.
Fonty nie zamienione na krzywe
W pliku znajduje się tekst sformatowany czcionką dostępną jedynie na komputerze autora projektu.
Otworzenie pliku na innym komputerze skutkuje wyświetleniem tekstu czcionką zastępczą, a przez to całkowitą zmianą wyglądu projektu.
Zaznacz wszystkie teksty i zamień je na krzywe. Corel: CTRL+Q; Illustrator: SHIFT+CTRL+O Photoshop SHIFT+CTRL+E (aby zrasteryzować kompozycję) Jeśli zapisujesz projekt do pliku PDF wystarczy, że osadzisz czcionki.
Teksty w pełnej palecie CMYK
W projekcie występuje duża ilość drobnego tekstu wypełniona czterema kolorami składowymi.
Idealne pasowanie kolorów względem siebie nie zawsze jest możliwe z przyczyn technologicznych. Niewielkie przesunięcia akceptowalne na grafice będą widoczne na tekście powodując zanik ostrości liter i pogarszając jego czytelność.
Zastosuj dla tekstu w stopniu 8-12 pkt wypełnienie tylko czarnym C0/M0/Y0/K100. Zwróć szczególną uwagę na kolor tekstu podczas wklejania z edytora do programu graficznego.
Za duże nasycenie kolorów
Suma poszczególnych składowych wypełnienia w projekcie przekracza normę dla danego podłoża.
Wydruk ze zbyt dużą ilością farby skutkuje dłuższym czasem schnięcia farby przez co zadrukowana strona arkusza może odbijać ślad na sąsiednim arkuszu. W ekstremalnych przypadkach arkusze mogą skleić się ze sobą lub farba może po prostu zejść z podłoża. Z kolei wypełnienie poniżej 5% na wydruku będzie praktycznie niewidoczne.
Zapoznaj się z dopuszczalnymi wartościami nasycenia i stosuj sprawdzone kombinacje składowych dla głębokiej czerni np. C30/M30/Y30/K100
Korekta nafarbienia w programie Photoshop:
Obraz > Dopasowania > Kolor selektywny > Kolory: Czarne > korekta suwakami: Niebieskozielony, Karmazynowy, Żółty – obniżyć; Czarny – dodać.
Brak spadów (nadlewów)
Tło projektu nie jest wyciągnięte poza linię cięcia.
Po docięciu mogą być widoczne białe, niezadrukowane krawędzie – unikniesz tego stosując spady.
Rozciągnij tło o 2mm poza krawędź projektu na pole spadu.
Efekty specjalne
W projekcie zastosowano efekty specjalne programów graficznych (Corel, Illustrator, InDesigne, Photoshop i inne).
Soczewka, cień, przezroczystość, wypełnienie tonalne, tryby mieszania itp. mogą być nieprawidłowo interpretowane przez inne urządzenia, czego efektem jest niezamierzona zmiana wyglądu projektu.
Zaznacz tło i część projektu, w której użyto efektów, a następnie przekształć je w bitmapę na ustawieniach 300 DPI CMYK
Kompresja JPG lub  zła rozdzielczość grafik
Obrazy użyte w projekcie mają rozdzielczość niezgodną z zaleceniami drukarni lub kompresja JPG jest inna niż minimalna dostępna.
Mniejsza rozdzielczość od zalecanej powoduje utratę jakości: brak ostrości i nieczytelność. Rozdzielczość zbyt duża nie przekłada się na wyższą jakość wydruku, a wymaga ponownego próbkowania w dół co może paradoksalnie pogorszyć jakość obrazu.
Upewnij się, czy użyte w projekcie bitmapy mają rozdzielczość zgodną z specyfikacją dane produktu Jeśli zapisujesz plik PDF a intensywność kompresji JPG jest ustawiona na minimum!
W projekcie zastosowano Overprint
Dla wypełnienia i obrysu niektórych elementów projektu zastosowano atrybut Overprint (nadruk).
Farby CMYK są półtransparentne, dlatego aby nie mieszały się ze sobą (jak w trybie Multiply) obiekty znajdujące się wyżej wycinają pod sobą tło - tryb Knockuot. Przeciwieństwem tego jest tryb Overprint – sprawia, że dany obiekt nie wycina pod sobą tła, a zostaje nadrukowany na pozostałych kolorach – kolor zostaje zmieszany.
Overprint powinien być stosowany jedynie dla: drobnych, czarnych tekstów (aby na skutek złego pasowania nie pojawiły się białe obwódki wokół liter)
UWAGA:
Dla tekstów i obiektów wektorowych przygotowanych w kolorystyce 100% K, w procesie produkcji automatycznie nadawane jest nadrukowanie.
Wróć do spisu treści